KAJIAN LAPANGAN BAGI KURSUS DDWN 1045, KAMPUNG BHARU, KUALA LUMPUR. JABATAN GEOMATIK DAN ALAM BINA SEMESTER 1 SESI 2017/2018

STUDIO 1 : BASIC DESIGN KE KAMPUNG BHARU, KUALA LUMPUR.

Tempat : Kampung Baru, Kuala Lumpur

Tarikh : 15 Jun 2017

Tahun Pengajian : 1 DDWN

Jumlah Pelajar : 32 Orang

Tujuan Kajian Lapangan/Lawatan Akademik

  1. MemenuhikeperluanpenyediaanProjek1b :KesedaranTerhadapPersekitaran, bagikursus DDWN 1045 Studio 1: Basic Design.
  2. MendedahkanPelajarTahun 1 DDWN terhadapkemahiranmelakukankajianlapanganbagimendapatkan data-data sahihdanlengkap yang terdapat di tapakkajian.