KAJIAN LAPANGAN BAGI KURSUS DDWN 1045, TAMAN MELAWATI, SELANGOR JABATAN GEOMATIK DAN ALAM BINA SEMESTER 1 SESI 2017/2018

STUDIO 1 : BASIC DESIGN KE TAMAN MELAWATI, SELANGOR.

Tempat : Taman Melawati, Selangor

Tarikh : 3 Julai 2017

Tahun Pengajian : 1DDWN

Jumlah Pelajar : 32 orang

Nama Pensyarah Pengiring : Mareeam Muneera bt. Mohammed Kassim, Mohd Zaki b. Bahrudin

Tujuan Lajian Lapangan/Lawatan Akademik

  1. MemenuhikeperluanpenyediaanProjek2 :Understanding Residential Layout Design, bagi kursus DDWN 1045 Studio 1: Basic Design.
  2. Mendedahkan Pelajar Tahun 1 DDWN terhadap kemahiran melakukan kajian lapangan bagi mendapatkan data-data sahih dan lengkap yang terdapat di tapak kajian.