BENGKEL VISUALISASI PROGRAM DIPLOM SENIBINA

Tarikh : 4hb Julai 2017

Jumlah Pelajar : 102 Mahasiswa

Tujaun Aktiviti :

  1. Matlamat utama acara ini adalah bagi memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar senibina mengenai kemahiran ”freehand visualization” menggunakan pendekatan teknik mudah perspektif.
  2. Perlaksanaan program ini adalah bersifat akademik dengan tema Freehand Visualization Skills yang bermaksud menggunakan lakaran bebas dan teknik mudah perspektif yang cepat, mudah dan berkesan dalam penyampaian idea-idea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *