KAJIAN LAPANGAN PELAJAR TAHUN 2 BAGI KURSUS DDWN 2065 STUDIO 3: LAYOUT 2 (BUSINESS PARK)

Tarikh 19 Jun 2017 (Isnin)

Jumlah Pelajar 26 orang

Tujuan :

  1. Memenuhi keperluan penyediaan Projek 1: Appreciation of Business Park Layout Design bagi kursus DDWN 2065 Studio 3: Layout 2(Business Park).
  2. Untuk memberi pendedahan dan peluang kepada pelajar tahun 2 DDWN untuk melakukan kajian lapangan bagi mengumpulkan data primer yang akan digunakan di dalam Projek 2, 3 dan 4.
  3. Kajian lapangan ini penting untuk membantu pelajar untuk menyiapkan Projek 2, 3 dan 4 bagi kursus ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *