LAWATAN AKADEMIK PELAJAR TAHUN 2 DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (2 DDWN) BAGI KURSUS DDWN 2065 STUDIO 3: LAYOUT 2 (BUSINESS PARK)

Tarikh: 8 Jun 2017 (Khamis)

Jumlah Pelajar: 26 orang

Tujuan Lawatan Akademik:

  1. Untuk memenuhi keperluan penyediaan Projek 1:Appreciation of Business Park Layout Design bagi kursus DDWN 2065 Studio 3: Layout 2 (Business Park).
  2. Untuk memberi pendedahan kepada pelajar tahun 2DDWN mengenai perancangan kawasan BusinessPark yang baik dan komprehensif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *