Author Archive

Tarikh Akhir Bayaran Yuran

By |

Tarikh Akhir Bayaran Yuran

KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI SEMESTER 2 20172018 KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI SEMESTER 1 2017- Pelajar Baharu (Ambilan November)

Read more »

UMAR ALFARUQ ABDUL MUTALIB PENERIMA ANUGERAH NAIB CANSELOR

By |

UMAR ALFARUQ ABDUL MUTALIB PENERIMA ANUGERAH NAIB CANSELOR

Read more »

BERSAMA-SAMA DI UTM JUGA

By |

BERSAMA-SAMA DI UTM JUGA

Pasangan kembar seiras, Nurul Nadiah Abdul Halim, 21, dan Nurul Najwa Abdul Halim, 21 telah berjaya melanjutkan pengajian dalam jurusan Pengurusan Sumber Manusia, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Pasangan ini bukan sahaja tidak pernah berjauhan, malah sebelum ini turut bersama-sama menuntut dalam jurusan Pengurusan Teknologi ketika mengambil diploma di UTM Jalan Semarak, Kuala Lumpur selama…

Read more »

LAWATAN UNIVERSITY RANGSIT KE PROGRAM DIPLOMA SENIBINA

By |

LAWATAN UNIVERSITY RANGSIT KE PROGRAM DIPLOMA SENIBINA

Tarikh : 10hb Julai 2017 Jumlah Pelajar : 58 mahasiswa 1DDWR & 42 mahasiswa 2DDWR Tujuan Aktiviti : Matlamat utama program ini adalah untuk memberi penerangan dan taklimat mengenai perjalanan program serta bertindak sebagai program pengenalan dan pendedahan kepada mahasiswa daripada Universiti Rangsit, Tahailand kepada bidang senibina seperti mana yang telah dijalankan oleh Program.

Read more »

BENGKEL VISUALISASI PROGRAM DIPLOM SENIBINA

By |

BENGKEL VISUALISASI PROGRAM DIPLOM SENIBINA

Tarikh : 4hb Julai 2017 Jumlah Pelajar : 102 Mahasiswa Tujaun Aktiviti : Matlamat utama acara ini adalah bagi memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar senibina mengenai kemahiran ”freehand visualization” menggunakan pendekatan teknik mudah perspektif. Perlaksanaan program ini adalah bersifat akademik dengan tema Freehand Visualization Skills yang bermaksud menggunakan lakaran bebas dan teknik mudah perspektif yang cepat,…

Read more »

KAJIAN LAPANGAN PELAJAR TAHUN 2 BAGI KURSUS DDWN 2065 STUDIO 3: LAYOUT 2 (BUSINESS PARK)

By |

KAJIAN LAPANGAN PELAJAR TAHUN 2 BAGI KURSUS DDWN 2065 STUDIO 3: LAYOUT 2 (BUSINESS PARK)

Tarikh 19 Jun 2017 (Isnin) Jumlah Pelajar 26 orang Tujuan : Memenuhi keperluan penyediaan Projek 1: Appreciation of Business Park Layout Design bagi kursus DDWN 2065 Studio 3: Layout 2(Business Park). Untuk memberi pendedahan dan peluang kepada pelajar tahun 2 DDWN untuk melakukan kajian lapangan bagi mengumpulkan data primer yang akan digunakan di dalam Projek…

Read more »

LAWATAN AKADEMIK PELAJAR TAHUN 2 DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (2 DDWN) BAGI KURSUS DDWN 2065 STUDIO 3: LAYOUT 2 (BUSINESS PARK)

By |

LAWATAN AKADEMIK PELAJAR TAHUN 2 DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (2 DDWN) BAGI KURSUS DDWN 2065 STUDIO 3: LAYOUT 2 (BUSINESS PARK)

Tarikh: 8 Jun 2017 (Khamis) Jumlah Pelajar: 26 orang Tujuan Lawatan Akademik: Untuk memenuhi keperluan penyediaan Projek 1:Appreciation of Business Park Layout Design bagi kursus DDWN 2065 Studio 3: Layout 2 (Business Park). Untuk memberi pendedahan kepada pelajar tahun 2DDWN mengenai perancangan kawasan BusinessPark yang baik dan komprehensif.

Read more »

Majlis Penyampaian Sijil Kepujian Dekan bagi Sesi 2016/2017.

By |

Majlis Penyampaian Sijil Kepujian Dekan bagi Sesi 2016/2017.

Pusa tPengajian Diploma (PPD) SPACE telah menganjurkan satu Majlis Sijil Kepujian Dekan Bagi Sesi 2016/2017 pada 21 Julai 2017 (Jumaat). Seramai 103 orang mahasiswa telah diraikan dan menerima Sijil Kepujian Dekan yang telah disampaikan oleh YBhg. Prof. Dr. Mohd Fua’ad bin Haji Rahmat selaku Dekan SPACE di PPD SPACE. Objektif majlis ini diadakan adalah sebagai…

Read more »

KAJIAN LAPANGAN BAGI KURSUS DDWN 1045, TAMAN MELAWATI, SELANGOR JABATAN GEOMATIK DAN ALAM BINA SEMESTER 1 SESI 2017/2018

By |

KAJIAN LAPANGAN BAGI KURSUS DDWN 1045,  TAMAN MELAWATI, SELANGOR JABATAN GEOMATIK DAN ALAM BINA SEMESTER 1 SESI 2017/2018

STUDIO 1 : BASIC DESIGN KE TAMAN MELAWATI, SELANGOR. Tempat : Taman Melawati, Selangor Tarikh : 3 Julai 2017 Tahun Pengajian : 1DDWN Jumlah Pelajar : 32 orang Nama Pensyarah Pengiring : Mareeam Muneera bt. Mohammed Kassim, Mohd Zaki b. Bahrudin Tujuan Lajian Lapangan/Lawatan Akademik MemenuhikeperluanpenyediaanProjek2 :Understanding Residential Layout Design, bagi kursus DDWN 1045 Studio…

Read more »

KAJIAN LAPANGAN BAGI KURSUS DDWN 1045, KAMPUNG BHARU, KUALA LUMPUR. JABATAN GEOMATIK DAN ALAM BINA SEMESTER 1 SESI 2017/2018

By |

KAJIAN LAPANGAN BAGI KURSUS DDWN 1045,  KAMPUNG BHARU, KUALA LUMPUR. JABATAN GEOMATIK DAN ALAM BINA SEMESTER 1 SESI 2017/2018

STUDIO 1 : BASIC DESIGN KE KAMPUNG BHARU, KUALA LUMPUR. Tempat : Kampung Baru, Kuala Lumpur Tarikh : 15 Jun 2017 Tahun Pengajian : 1 DDWN Jumlah Pelajar : 32 Orang Tujuan Kajian Lapangan/Lawatan Akademik MemenuhikeperluanpenyediaanProjek1b :KesedaranTerhadapPersekitaran, bagikursus DDWN 1045 Studio 1: Basic Design. MendedahkanPelajarTahun 1 DDWN terhadapkemahiranmelakukankajianlapanganbagimendapatkan data-data sahihdanlengkap yang terdapat di tapakkajian.

Read more »