LAWATAN AKADEMIK KE PUSAT HIDROGRAFI NASIONAL (PHN) BAGI PROGRAM DIPLOMA UKUR TANAH, UTM KUALA LUMPUR

LAWATAN AKADEMIK KE PUSAT HIDROGRAFI NASIONAL (PHN) BAGI PROGRAM DIPLOMA UKUR TANAH, UTM KUALA LUMPUR

Lawatan akademik telah dijalankan pada 31 Januari 2020. Lawatan ini telah dihadiri oleh semua pelajar tahun 2 DDWL bersama tiga orang pensyarah pengiring. Objektif lawatan ini dijalankan adalah sebagai pendedahan kepada mahasiswa mengenai skop kerja yang berlainan yang terdapat di dalam program Ukur Tanah selain bertujuan untuk mengetahui bidang tugas PHN, proses penghasilan carta nautika dan kerja pengukuran kedalaman laut negara. Dimana, kerja-kerja pemetaan untuk dasar laut juga amat penting kepada pembangunan dan terutama sekali adalah keselamatan pelayar di kawasan perairan negara. Selain itu, pelajar juga dapat mengetahui kepelagaian peralatan dan perisian yang boleh digunakan untuk menghasilkan carta nautika, dimana ianya akan digunakan sebagai panduan pelayaran apabila memasuki kawasan perairan negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.