Month: September 2020

Jom Melanjutkan Sarjana Muda di UTM

Program Jom Melanjutkan Sarjana Muda di UTM akan diadakan pada 23hb September 2020. Program ini dilaksanakan bagi tujuan memberi pendedahan dan maklumat kepada pelajar tahun akhir untuk melanjutkan pengajian peringkat Sarjana Muda di UTM. Seramai empat orang penceramah telah dijemput bagi member pengkongsian maklumat program-program Sarjana Muda di UTM. Pencermah tersebut terdiri daripada Pn. Intan Shahnaz binti Zulkifli (SRAD UTM), En, Adrian Syah  bin Halifi (UTM-IDP), En. Mohd Kamal bin Yusoff (BBA & BGS) dan En.Muhammad Syafik bin Rahmat (MJIIT). En. Ashraf bin Zainak Mokhtar daripada Bahagian Pendidikan Tranasional turut berkongsi info.

PEMERIKSA LUAR BAGI PROGRAM SAINS KOMPUTER DAN PERKHIDMATAN

Program ini berlangsung pada 25 Ogos 2020 (Khamis), Program ini dijalankan bagi menyemak kurikulum dan fail kursus program oleh panel pemeriksa luar yang di jemput. Jabatan Sains Komputer dan Perkhidmatan telah menjemput panel Pemeriksa Luar iaitu Dr. Hafizah Binti Abas dari Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM, Dr. Rasimah Binti Che Mohd Yusoff Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM dan Puan Kartina Binti Hamzah dari bahagian IT POS Malaysia. panel ini diminta untuk membuat semakan dan memberi maklum balas tentang kurikulum dan fail kursus yang disediakan bagi membuat penambahbaikan terhadap program tersebut.

Panel menyemak kurikulum dan fail kursus program JSK
Ketua Jabatan menyampaikan sedikit taklimat berkaitan program
minit diambil

Sesi Pengkayaan Ilmu: Transformasi Minda

Sesi Pengkayaan Ilmu: Transformasi Minda telah diadakan pada 22hb September 2020, Selasa. Dr. Ruzimi bin Mohamed@Mahmood telah dijemput untuk berkongsi pengalaman sebagai pelajar UTM bermula daripada Diploma sehingga ke PhD. Penyampaian yang diberi oleh penceramah sangat bermanfaat dan dapat member semangat kepada pelajar untuk lebih berusaha untuk menamatkan pembelajaran di Diploma UTM. Penyertaan sesi ini terbuka kepada staf dan juga pelajar Diploma, Pusat Pengajian Diploma, SPACE.