PROGRAM EXTRA TALK CRIT ‘MENUKAR SESUATU YANG MENAKUTKAN KEPADA SESUATU YANG MENYERONOKKAN’ BAGI PROGRAM DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH

PROGRAM EXTRA TALK CRIT ‘MENUKAR SESUATU YANG MENAKUTKAN KEPADA SESUATU YANG MENYERONOKKAN’ BAGI PROGRAM DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH

  • Program Extra Talk CRIT ‘Menukar sesuatu yang menakutkan kepada sesuatu yang menyeronokkan’ untuk semua pelajar Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah telah diadakan pada 16 Disember dan 18 Disember 2020 secara atas talian dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Seramai 60 orang pelajar terlibat dengan program ini. Program ini telah dikendalikan oleh Dr. Intan Afida binti Mohamad Amin, Pensyarah Kanan bagi program Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah, UTM KL. Program ini diadakan bagi membantu para pelajar untuk mengetahui definisi sesi kritik, faedah yang akan diperolehi daripada sesi kritik dan juga tips bagaimana untuk berdepan dengan sesi kritik dalam kursus studio pada setiap semester.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.