PROGRAM EXTRA TALK ‘TEKNIK KEMAHIRAN BELAJAR DI UNIVERSITI’ BAGI PROGRAM DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH

PROGRAM EXTRA TALK ‘TEKNIK KEMAHIRAN BELAJAR DI UNIVERSITI’ BAGI PROGRAM DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH

Program Extra Talk ‘Teknik Kemahiran Belajar di Universiti’ untuk pelajar Tahun 1 Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah telah diadakan pada 10 Februari 2021 secara atas talian dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Seramai 11 orang pelajar tahun 1 terlibat dengan program ini. Program ini telah dikendalikan oleh Dr. Intan Afida binti Mohamad Amin, Pensyarah Kanan bagi program Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah, UTM KL. Program ini diadakan bagi membantu para pelajar untuk mengetahui teknik yang betul dalam membantu pembelajaran mereka di universiti. Penceramah telah berkongsi pelbagai tips untuk menguruskan masa, cara untuk fokus semasa belajar dan membuat tugasan atau projek; cara mengambil atau menulis nota kuliah; cara berkomunikasi dengan pensyarah dan rakan sebaya; cara bekerja dalam kumpulan dan cara untuk berfikir secara kritis dan kreatif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.