Category: Uncategorised

PEMERIKSA LUAR BAGI PROGRAM DIPLOMA SENIBINA, JABATAN GEOMATIK DAN ALAM BINA

Program ini berlangsung pada 07 Januari 2021 (Khamis), Program ini dijalankan bagi menyemak kurikulum dan fail kursus program oleh panel pemeriksa luar yang di jemput. Jabatan Geomatik dan Alam Bina telah menjemput panel Pemeriksa Luar iaitu Dr Kamarul Afizi dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, UKM dan Ar Ahmad Hilmy bin Abdullah dari AHA Architect. Panel ini diminta untuk membuat semakan dan memberi maklum balas tentang kurikulum dan fail kursus yang disediakan bagi membuat penambahbaikan terhadap program tersebut.

Lawatan Akademik Dan Penandarasan Diploma Senibina, Politeknik Port Dickson Ke Pusat Pengajian Diploma Space, Utm Kuala Lumpur

Program ini berlangsung pada 28 September 2020 (Isnin). Lawatan daripada Wakil Diploma Senibina, Politeknik Port Dickson ini bertujuan untuk mendapatkan tanda aras untuk proses akreditasi. Program ini didahului dengan ucapan alu-aluan daripada Timbalan Pengerusi Akademik SPACE, dan seterusnya taklimat pelaksanaan kurikulum dan pengekalan kualiti daripada Ketua Jabatan Geomatik dan Alam Bina serta Ketua Program Diploma Senibina. Program disusuli dengan lawatan ke bilik fail serta fasiliti seperti studio dan galeri.

PROGRAM EXTRA TALK ‘TEKNIK KEMAHIRAN BELAJAR DI UNIVERSITI’ BAGI PROGRAM DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH

Program Extra Talk ‘Teknik Kemahiran Belajar di Universiti’ untuk pelajar Tahun 1 Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah telah diadakan pada 10 Februari 2021 secara atas talian dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Seramai 11 orang pelajar tahun 1 terlibat dengan program ini. Program ini telah dikendalikan oleh Dr. Intan Afida binti Mohamad Amin, Pensyarah Kanan bagi program Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah, UTM KL. Program ini diadakan bagi membantu para pelajar untuk mengetahui teknik yang betul dalam membantu pembelajaran mereka di universiti. Penceramah telah berkongsi pelbagai tips untuk menguruskan masa, cara untuk fokus semasa belajar dan membuat tugasan atau projek; cara mengambil atau menulis nota kuliah; cara berkomunikasi dengan pensyarah dan rakan sebaya; cara bekerja dalam kumpulan dan cara untuk berfikir secara kritis dan kreatif.

PROGRAM EXTRA TALK CRIT ‘MENUKAR SESUATU YANG MENAKUTKAN KEPADA SESUATU YANG MENYERONOKKAN’ BAGI PROGRAM DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH

  • Program Extra Talk CRIT ‘Menukar sesuatu yang menakutkan kepada sesuatu yang menyeronokkan’ untuk semua pelajar Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah telah diadakan pada 16 Disember dan 18 Disember 2020 secara atas talian dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Seramai 60 orang pelajar terlibat dengan program ini. Program ini telah dikendalikan oleh Dr. Intan Afida binti Mohamad Amin, Pensyarah Kanan bagi program Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah, UTM KL. Program ini diadakan bagi membantu para pelajar untuk mengetahui definisi sesi kritik, faedah yang akan diperolehi daripada sesi kritik dan juga tips bagaimana untuk berdepan dengan sesi kritik dalam kursus studio pada setiap semester.

PEMERIKSA LUAR BAGI PROGRAM DIPLOMA UKUR BAHAN, JABATAN GEOMATIK DAN ALAM BINA

Program ini berlangsung pada 24 Disember 2020 (Khamis), Program ini dijalankan bagi menyemak kurikulum dan fail kursus program oleh panel pemeriksa luar yang di jemput. Jabatan Geomatik dan Alam Bina telah menjemput panel Pemeriksa Luar iaitu Sr Dr Siti Suhana Judi dari Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur(FSPU), UITM dan Sr Salasiah binti Muhammad dari Pro Kos Consult Sdn Bhd. Panel ini diminta untuk membuat semakan dan memberi maklum balas tentang kurikulum dan fail kursus yang disediakan bagi membuat penambahbaikan terhadap program tersebut.

Jom Melanjutkan Sarjana Muda di UTM

Program Jom Melanjutkan Sarjana Muda di UTM akan diadakan pada 23hb September 2020. Program ini dilaksanakan bagi tujuan memberi pendedahan dan maklumat kepada pelajar tahun akhir untuk melanjutkan pengajian peringkat Sarjana Muda di UTM. Seramai empat orang penceramah telah dijemput bagi member pengkongsian maklumat program-program Sarjana Muda di UTM. Pencermah tersebut terdiri daripada Pn. Intan Shahnaz binti Zulkifli (SRAD UTM), En, Adrian Syah  bin Halifi (UTM-IDP), En. Mohd Kamal bin Yusoff (BBA & BGS) dan En.Muhammad Syafik bin Rahmat (MJIIT). En. Ashraf bin Zainak Mokhtar daripada Bahagian Pendidikan Tranasional turut berkongsi info.

PEMERIKSA LUAR BAGI PROGRAM SAINS KOMPUTER DAN PERKHIDMATAN

Program ini berlangsung pada 25 Ogos 2020 (Khamis), Program ini dijalankan bagi menyemak kurikulum dan fail kursus program oleh panel pemeriksa luar yang di jemput. Jabatan Sains Komputer dan Perkhidmatan telah menjemput panel Pemeriksa Luar iaitu Dr. Hafizah Binti Abas dari Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM, Dr. Rasimah Binti Che Mohd Yusoff Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM dan Puan Kartina Binti Hamzah dari bahagian IT POS Malaysia. panel ini diminta untuk membuat semakan dan memberi maklum balas tentang kurikulum dan fail kursus yang disediakan bagi membuat penambahbaikan terhadap program tersebut.

Panel menyemak kurikulum dan fail kursus program JSK
Ketua Jabatan menyampaikan sedikit taklimat berkaitan program
minit diambil

Sesi Pengkayaan Ilmu: Transformasi Minda

Sesi Pengkayaan Ilmu: Transformasi Minda telah diadakan pada 22hb September 2020, Selasa. Dr. Ruzimi bin Mohamed@Mahmood telah dijemput untuk berkongsi pengalaman sebagai pelajar UTM bermula daripada Diploma sehingga ke PhD. Penyampaian yang diberi oleh penceramah sangat bermanfaat dan dapat member semangat kepada pelajar untuk lebih berusaha untuk menamatkan pembelajaran di Diploma UTM. Penyertaan sesi ini terbuka kepada staf dan juga pelajar Diploma, Pusat Pengajian Diploma, SPACE. 

PEMERIKSA LUAR BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARTA TANAH

Program berlangsung pada 23 Julai 2020 (Khamis), Program ini dijalankan bagi menyemak kurikulum oleh esternal examinal terhadap program Harta Tanah DDWF. Objektif pemeriksa luar bagi tujuan memenuhi sebahagian syarat pengakreditasian program Diploma Pengurusan Harta Tanah. Jabatan Pengurusan telah menjemput penal pemeriksa luar iaitu Sr. Haji Sharuzaman Bin Mohd Salleh dari Jabatan Pengurusan Harta Tanah dan Pelaburan UITM dan Sr. Nik Nazariah binti Nik Jaafar dari nilai harta consultant Sdn Bhd bagi menjadi panel pemeriksa luar terhadap kurikulum program.